نمونه سایت فروشگاهی کالابرودت

سایت فروشگاهی کالابرودت که با وردپرس طراحی شده است نمونه ای از سایت های فروشگاهی است که در آن می توان تک تک محصولات را با دسته بندی بی نهایت وارد کرد. 

نمونه سایت فروشگاهی ( صفحه اصلی)

نمونه سایت حرفه ای فروشگاهی با وردپرس
نمونه سایت حرفه ای فروشگاهی با وردپرس صفحه دسته بندی

نمونه سایت فروشگاهی ( صفحه دسته بندی)

نمونه سایت فروشگاهی ( صفحه محصول)

نمونه سایت حرفه ای فروشگاهی با وردپرس صفحه محصول